ชื่อห้องประชุม

8:30 - 12:00

13:00 - 16:30

ห้องประชุม ประเมิน จันทวิมล

ว่าง
ว่าง

ห้องประชุม อายุรกิจโกศล

ว่าง
ว่าง

ห้องประชุม ประยูร กุนาศล

ว่าง
ว่าง

ห้องประชุมสำนักเลขานุการกรม

ว่าง
ว่าง

ห้องประชุมอาคาร 10 ชั้น 4

ว่าง
ว่าง

ห้องประชุมอาคาร 10 ชั้น 7

ว่าง
ว่าง

ห้องประชุม 2 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ว่าง
ว่าง
Address

88/21 ถนน ติวานนท์
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง
นนทบุรี 11000

Contacts

โทรศัพท์ 02-590-3093
Fax: 02-965-9576